Личная Информация

Образование

Высшее образование

Курсы

Знание

Основные знания компьютера

Языковые навыки

Дополнительная информация

Личная Информация

  • Мобильный телефон
  • Домашний телефон

İş təcrübəsi (axırıncı iş yerindən başlayaraq)

  • Загрузить CV

Sərbəst format

Bu ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Bununla razılaşıram ki, yanlış göstərdiyim məlumat mənim namizədliyimə baxılmamasına və yaxud məlumatın düzgün olmaması faktı sonradan aşkar olunarsa, işdən azad olunmağıma səbəb ola bilər.