1. “İcbari Sığorta Bürosu” Hüquqi Şəxslərin İttifaqı

 • Код
 • ИНН
 • S.W.I.F.T BİK
 • Корреспондентский счет
 • Расчетный счет бюро
 • -
 • 1302724701
 • -
 • -
 • -

2. “PAŞA Bank” ASC

 • Код
 • ИНН
 • S.W.I.F.T BİK
 • Корреспондентский счет
 • Расчетный счет бюро
 • 505141
 • 1302724701
 • 1302724701
 • AZ82NABZ01350100000000071944
 • AZ25PAHA00000000000010051599

3. “Xalq Bank” ASC / Mərkəz Filialı

 • Код
 • ИНН
 • S.W.I.F.T BİK
 • Корреспондентский счет
 • Расчетный счет бюро
 • 503585
 • 2000296061
 • HAJCAZ 22
 • AZ24NABZ01350100000000067944
 • AZ84NABZHCRAZN00800021396005

4. “Bank of Baku” ASC

 • Код
 • ИНН
 • S.W.I.F.T BİK
 • Корреспондентский счет
 • Расчетный счет бюро
 • 506924
 • 1700038881
 • JBBKAZ22
 • AZ27NABZ01350100000000007944
 • AZ79JBBK00000038090000000169

Опрос

Нет активный запрос