Xəbərlər

İcbari Sığorta Bürosu Bürolar Şurasının maliyyə tələblərini təmin etmişdir

29 Oktyabr 2015-ci il tarixində İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən Yaşıl Kart Sisteminin “Bürolar Şurasının keçici statuslu üzvlərinə qarşı maliyyə təminatı tələbləri”-nə əsasən müəyyən edilmiş 5.000.000 avro məbləğində bank zəmanəti, həmçinin təkrarsığorta proqramı Bürolar Şurasına təqdim edilmiş və Bürolar Şurası tərəfindən qəbul olunmuşdur. Hal-hazırda  İcbari Sığorta Bürosu ilə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan digər üzv dövlətlər arasında ikitərəfli sazişlərin imzalanması mərhələsinə başlanılmışdır.

Xəbərlərə abunə ol