Personal info

Education

Higher education

Courses

Knowledge

Basic computer knowledge

Language skills

Other information

Personal info

  • Mobile phone
  • Home phone

İş təcrübəsi (axırıncı iş yerindən başlayaraq)

  • Upload CV

Public area

Bu ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Bununla razılaşıram ki, yanlış göstərdiyim məlumat mənim namizədliyimə baxılmamasına və yaxud məlumatın düzgün olmaması faktı sonradan aşkar olunarsa, işdən azad olunmağıma səbəb ola bilər.