İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmiş sığortaçılar:

 

1. “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 13 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

2. “Standard İnsurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 13 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. ASC “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

3. “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 19 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Sığorta Şirkəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

4. “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 13 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

5. “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 23 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
 • Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

6. “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 26 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortas
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

7. “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 26 dekabr 2011-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 25 yanvar 2012-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

9.  “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 28 mart 2012-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Meqa Sığorta” ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

10. “İPƏK YOLU SIĞORTA”  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 18 aprel 2012-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “İpək Yolu Sığorta” ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
 • Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

11. “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 27 iyun 2012-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir.  “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

12. “Paşa Həyat Sığorta” ASC 19 fevral 2014-cü il tarixdə “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növünü həyata keçirmək üçün İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir.

13. “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 21 fevral 2014-cü il tarixdə “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növünü həyata keçirmək üçün İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir.

14. “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC 17 aprel 2014-cü il tarixdə “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta” növünü həyata keçirmək üçün İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir.

15. “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 11 dekabr 2015-ci il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Qala Sığorta” ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
 • Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

16. “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 15 sentyabr 2016-cı il tarixdə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıların reyestrinə daxil edilmişdir. “Günay Sığorta” ASC tərəfindən həyata keçirilən icbari sığorta növləri:

 • Daşınmaz əmlakın icbari sığortası
 • Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülkü məsuliyyətin icbari sığortası
 • Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

Sorğu

Yeni saytımızı bəyənirsiniz mi ?

Səs ver Nəticə
Geri